ข่าวสื่อสารองค์กร

พัฒนากำลังคนตามความต้องการประเทศไทย 4.0

ระดมความคิดเห็น “ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและทิศทางพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน เติบโตเป็นเสาหลักค้ำยันเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับการปรับตัวร่วมกันทุกภาคส่วนตั้งแต่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจนถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้วยการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีของบัณฑิตที่จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ รายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรที่จำเป็นต้องปรับ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 17:12

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account