ข่าวสื่อสารองค์กร

เสวนาเรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์เมืองพริบพรี

กิจกรรมเสวนาเรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์เมืองพริบพรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาเรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์เมืองพริบพรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี และนักศึกษาเข้าร่วมการเสวนา เมื่อบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึงการจัดเสวนาในครั้งนี้ว่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติพันธุ์มาหลากหลายกลุ่ม จึงได้นำทุกชาติพันธุ์ที่ได้ศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 10 ชาติพันธุ์ มารวบรวมจัดเป็นองค์ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์กับจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งในครั้งนี้มีการเชิญผู้แทนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มของตัวเอง มาร่วมเสวนาใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกชื่อกลุ่มที่ชัดเจน ประเด็นที่ 2 อัตลักษณ์ที่พัฒนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และประเด็นที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนของแต่ละชาติพันธุ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีส่วนเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อน รวมถึงนิทรรศการของนักศึกษา ที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และถอดเป็นบทเรียน

ซึ่งจากการลงพื้นที่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและเป็นประโยชน์ให้กับแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในเรื่ององค์ความรู้ที่จะเก็บรวบรวมในรูปแบบของหนังสือ แต่สำหรับกลุ่มที่เข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ก็อาจจะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม ขณะที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยถือว่าได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการบริการวิชาการชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 17:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account