ข่าวสื่อสารองค์กร

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 10 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติกร ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ และฝ่ายสาธารณูปโภค มีวิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นมาใหม่ ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จะนำไปปรับใช้ให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 17:00

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account