ข่าวสื่อสารองค์กร

เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์สุเทพ มุงคุณ ประธานเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          รองศาสตราจรย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ในทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความตื่นตัว กระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเป็นเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติในด้านเกษตรและอาหารโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการแข่งขัน 15 แห่ง

                กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแผนธุรกิจ การประกวดนวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเกษตร การตอบปัญหาทางวิชาการด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร ด้านประมง และด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมเครือข่ายคณบดี ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร เช่น การสะบัดแส้ เกมส์ทดสอบประสาทสัมผัส

อาจารย์สุเทพ มุงคุณ ประธานเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้เผยถึงแนวคิดในการจัดการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเกษตร มีมุมมองที่กว้างขึ้น ได้พบปะเพื่อนต่างสถาบัน นำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นงานวิชาการอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรม เกิดเครือข่ายในการพัฒนาด้านการเกษตรในแต่ละภูมิภาค

          นางสาวศิริพร พรหมคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองอบกรอบเคลือบช็อกโกแลต บานาน่าช็อคกี้ มีแนวคิดจากกล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีรสชาติที่หวานและมีกลิ่นหอม นับวันแนวโน้มความต้องการยิ่งเพิ่มขึ้น ประกอบกับอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีการปลูกกล้วยหอมเป็นจำนวนมาก จึงได้แปรรูปด้วยการนำกล้วยหอมทองมาเคลือบช็อคโกแลต ซึ่งเป็นการนำผลผลิตที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561 16:13

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account