ข่าวสื่อสารองค์กร

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล สาขาวิชา รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
นางสาววรชดา มาตย์วิเศษ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม Pranakorn Flair 2018 ประเภทการผสมเครื่องดื่มผสมลีลา รองชนะเลิศอันดับ 2
นายอภินันท์ สืบจันทร์
นายศุภณัฐ ชมอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การแข่งขันนำเสนอวิสัยทัศน์ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการพัมนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 รางวัลชมเชย
นางสาววรดา ยินดี
นางสาวสุภาพร จวนสว่าง
นางสาวประภัสสร ไชยวร
นางสาวธนพร แก้วเกิด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (2ภาษา) การแข่งขันปูเตียงจินตลีลา รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวรุ่งกานดา อยู่สบาย
นายภากร สระสม

นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
นางสาวสุภารัตน์ เจือจาน วอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง เหรียญเงิน
นางสาวรุ่งฤดี เศียรปักษา
นางสาวปาริฉัตร มากมูล มวยสากลสมัครเล่น เหรียญทองแดง

นายการุณย์ เทศลาภ

นายณัฐวุฒิ อุโคตร

นายหัตถกร แก้วเนตร

นายนคเรศ หว่างชูเชื้อ

นางสาวปวีณา เยี่ยมรัมย์

นางสาวญาดา สังคณี

นางสาวกุสุมา นาคน้อย

นางสาวสุภาวดี ไชยเดชกำจร

นางสาวดารีณ ยอมสละ

นายอนันต์ ธนมาก

ดาบไทย เหรียญทองแดง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 11:31

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account