ข่าวสื่อสารองค์กร

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ในทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความตื่นตัว กระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเป็นเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติในด้านเกษตรและอาหาร โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการแข่งขัน 15 แห่ง

สำหรับผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายรายการ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                       กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจเกษตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอาหาร   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร  

รางวัลชนะเลิศ                       กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านประมง   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

การแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร : รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันแพ็คถุงปลา

: รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง

: รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสะบัดแส้  (ชาย)

: รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสะบัดแส้  (หญิง)

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 14:39

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account