ข่าวสื่อสารองค์กร

เปิดโรงสีแห่งความสุข...ชุมชนไร่มะขาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนไร่มะขามเปิดโรงสีแห่งความสุข...ชุมชนไร่มะขาม

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโรงสีแห่งความสุข...ชุมชนไร่มะขาม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  โรงสีข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม

ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด เป็นพื้นที่ปลูกพันธุ์ข้าวส่งขายทั่วประเทศ มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น ศูนย์ข้าวชุมนตำบลไร่มะขาม แต่เมื่อมีนโยบายรับจำนำข้าวก็ประสบปัญหาที่ไม่สามารถจำหน่ายพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ เพราะการปลูกข้าวในช่วงที่มีนโยบายรับจำนำข้าว ชาวนาจะปลูกข้าวพันธุ์อะไรก็ได้เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาในการรับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาท ส่งผลให้ข้าวพันธุ์คุณภาพดีของบ้านไร่มะขามไม่สามารถจำหน่ายได้และขาดทุนหลายล้านบาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้เข้ามาช่วยดำเนินงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปลูกข้าว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชาข้าว โจ๊ก สบู่น้ำมันรำข้าว รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของชุมชน/โรงสี การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชนไร่มะขาม นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัยของชุมชนและการสาธิต

นายอนัส เทศกลั่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เผยว่า โรงสีแห่งความสุข...ชุมชนไร่มะขาม เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนทำให้เกิดโรงสีแห่งความสุขแห่งนี้ขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับคนในชุมชนในหลายๆ ด้าน เช่น ในด้านของราคาที่เดิมนั้นขายให้กับโรงสีแล้วราคาตกต่ำ เมื่อสีข้าวเอง ขายเอง ก็ได้ราคาที่สูงขึ้น คนในชุมชนซื้อข้าวจากโรงสีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและได้ข้าวที่มีคุณภาพ เมื่อหุงแล้วมีรสชาติเฉพาะตัว นุ่ม หอม และอร่อย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:04

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account