ข่าวสื่อสารองค์กร

อาจารย์ครุศาสตร์คว้ารางวัลการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว

อาจารย์ครุศาสตร์คว้ารางวัลการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและรณรงค์ในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

สำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวดในชื่อผลงาน “ลืมอะไรหรือเปล่า” ได้รับรางวัลชมเชย  ในประเภทนิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. อุดมศึกษาและ ประชาชนทั่วไป ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศจากสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account