ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาร่วมเป็นวิทยาการดูแลสูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือให้กับผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางฉวีวรรณ จันทรางกูล ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วม

       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี ได้นำวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรของคณะ เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการอบรมการใช้โปรแกรม LINE , Facebook, โปรแกรมโซเชียลมีเดีย และการลงทะเบียน E-mail  ตลอดจนจริยธรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการให้ความรู้ในเรื่องชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

นางประสงค์ ยี่สุ่นเทศ อายุ 85 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือให้กับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามในเรื่องของวัยมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีความจำเป็น เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารอาศัยจากลูก หลาน คนในครอบครัว แต่หากมีความรู้ติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายอะไร

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 11:27

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account