ข่าวสื่อสารองค์กร

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา

นศ.คอมพิวเตอร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมียุทธศาสตร์สำคัญหลายประการ ประการหนึ่งคือการยกระดับคุณภาพบัณฑิต เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาออกไปแล้วพร้อมทำงานได้ทันที การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต้องมีรากฐานมาจากการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดี สนับสนุนนักศึกษาตามความถนัด ความรู้และความสามารถ

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม PBRU Tech Startup เข้าร่วมการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS” ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนานักบินรุ่นใหม่ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยบังคับโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจข้ามสิ่งกีดขวาง คำนวณจุดทิ้งสัมภาระจากการถอดสมการคณิตศาสตร์ เพื่อทิ้งสัมภาระให้ถูกต้อง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางไปทำการแข่งขัน ประกอบด้วย นายเอกชัย พึ่งแย้ม (Captain) นางสาววาสนา สุขสงวน (Senior Co-Pilot) และนายวาทิต บัวเทศ (Co-Pilot) โดยมีนายนที โต๊ะมิ (Control/Maintenance) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

นายเอกชัย พึ่งแย้ม (Captain) กล่าวว่า ทีมเรามีเวลาในการฝึกซ้อมเพียง 2 วันเท่านั้น โดยมีอาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรุ่นพี่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา โดยการฝึกซ้อมเน้นในเรื่องของการทำภารกิจที่คณะกรรมการออกแบบมา เนื่องจากแต่ละสนามภารกิจถูกออกแบบมาไม่เหมือนกัน เช่น การทิ้งสัมภาระ ขณะที่อุปสรรคระหว่างการแข่งขันคือ สัญญาณรบกวนจากโดรนตัวอื่น เนื่องจากการตั้งค่าความถี่ที่ตรงกัน แต่วิธีการแก้ไขเพียงแค่ปรับสัญญาณช่องความถี่ไม่ให้ตรงกัน ขณะที่ผลการแข่งขันถือว่าพอใจมากเนื่องจากทีมเรามีเวลาในการฝึกซ้อมน้อย รวมถึงโดรนของเรามีขนาดใหญ่ทำให้การเคลื่อนตัวค่อนข้างลำบากกว่าโดรนที่มีขนาดเล็ก ถือว่าประสบผลสำเร็จ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาสู่การแข่งขันรายการต่างๆ ว่า ทางคณะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาตามความถนัดของแต่ละบุคคล พิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือการควบคุมอัจฉริยะ ส่งเสริมเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเตรียมตัวฝึกซ้อมในทุกรายการการแข่งขันจะมีการเก็บตัวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงกฎ กติกา เงื่อนไข และเทคนิคการแข่งขันเพื่อให้ได้รับชัยชนะ ซึ่งทางคณะได้จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งในอนาคตจะนำไปต่อยอดด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่เบื้องต้นวางแผนไว้คือการใช้โดรนในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนัก เช่น ถังฉีดพ่นสารเคมี โดยจะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จและนำไปให้บริการกับเกษตรกรในชุมชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561 16:23

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account