Logo
Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 -2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 โดยวิธีการคัดเลือก

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน่วยทรัพย์สินและรายได้ มีประกาศรับสมัครจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 โดยวิธีการคัดเลือก กำหนดให้ผู้เสนอราคา ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 13.00 น. และกำหนดเปิดซองเวลา 14.00 น. แลัวนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 -2560

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th