ข่าวสื่อสารองค์กร

พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ

นักศึกษาคณะวิศวะฯ พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ แก้ปัญหาผลผลิตเสียหาย

นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว หลังประสบปัญหาดอกเห็ดฝ่อและเน่าเสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ความชื้นในดอกเห็ดระเหยออกไป ซึ่งเดิมนั้นต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปในโรงเพาะเห็ดแล้วใช้สายยางฉีดรดดอกเห็ดเพื่อเพิ่มความชื้น แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาการฝ่อของดอกเห็ดได้ทั้งหมด อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับผู้ที่เข้าไปในโรงเพาะเห็ดที่จะต้องสูดดมกับแก๊สอาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้  

          จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด เมื่อความชื้นมีค่าลดลงระบบจะพ่นละอองน้ำโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบจะเปิดพัดลมระบายอากาศโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

          นางสุทิน พวงสั้น ผู้ปกครองของนายณัฐธิวุฒิ ได้กล่าวถึงการนำระบบโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติไปใช้งานจริงว่า ก่อนที่จะเริ่มใช้งานไม่มั่นใจว่าจะดีกว่าแบบเดิม แต่เมื่อใช้งานจริงพบว่าได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิม ดอกเห็ดไม่ฝ่อ มีขนาดใหญ่และไม่ขาดทุน รวมทั้งไม่ต้องเข้าไปในโรงเพาะเห็ด เพราะทุกครั้งที่เข้าไปจะหายใจลำบากและร้อนมาก ปกติฤดูร้อนจะได้ผลผลิตน้อยแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนก็ได้ผลผลิตเท่าเดิม

          ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาว่า ระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัตินี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนักศึกษาจะได้สร้างชิ้นงานดังกล่าวเพื่อใช้งานแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7  อีกด้วย ซึ่งนักศึกษาได้เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตัวเอง เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริงในทุกๆ ด้าน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ขณะนี้ทางคณะฯ ได้พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยจะเน้นการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการพัฒนาประเทศ

การจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          ผู้สนใจงานวิจัยระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-405502 ในวัน – เวลาราชการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 10:10

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account