ข่าวสื่อสารองค์กร

รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อการรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Download >>> แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร
Download >>> ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 13 และข้อ 14 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 22:24

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account