ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมเทคนิคการเขียนใบสมัครงาน

อบรมเทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – ปีที่ 5 เข้าร่วมอบรม

          การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ปัจจุบันการรับเข้าทำงานจะพิจารณาสิ่งอื่นๆประกอบด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมของผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้างจึงเป็นสิ่งที่ดี ผู้หางานจำเป็นจะต้องมีเทคนิคและมีวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้า(นายจ้าง) พร้อมที่อยากจะได้สินค้า(ผู้สมัครงาน) เอาไว้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมจึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สมัครงานให้มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้น การเขียนใบสมัครและการตอบสัมภาษณ์ก็เช่นกัน ที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการสมัครงาน ดังนั้น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จะจบการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และเทคนิคในการเขียนใบสมัครงานและการตอบการสัมภาษณ์งาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account