ข่าวสื่อสารองค์กร

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 31 คน แยกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  27 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาชีพเฉพาะ 4 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ  

ในการปฐมนิเทศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เน้นการทำงานตามกฎระเบียบของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น เวลาปฏิบัติหน้าที่ การลา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การทำตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ รู้จักประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อนำผลงานไปเผยแพร่ให้ประจักษ์สู่สายตาบุคคลภายนอก ซึ่งต้องอาศัยจิตวิทยาในการทำงานกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายด้วย นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพุธ, 04 เมษายน 2561 15:19

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account