ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร นำโดยนางสาวตรีชฎา สุวรรณโน รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กร เมื่อปี 2560 ซึ่งเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นต้นแบบในการบริหารองค์กรที่ดี

สำหรับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยกองต่างๆ 3 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งแต่ละกองมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีการตรวจสอบการทำงานอย่างโปร่งใส

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพุธ, 04 เมษายน 2561 15:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account