ข่าวสื่อสารองค์กร

สร้างความตระหนักระบอบประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สร้างความตระหนักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การจัดอบรมในหัวข้อ “นักศึกษารุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ เพราะสถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน คือการส่งเสริมให้นักศึกษารู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ในการเลือกตั้ง และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อตัวนักศึกษาที่จะเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 04 เมษายน 2561 15:18

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account