ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการ “PBRU Startup Camp”

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ “PBRU Startup Camp”

วันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการใหม่ “PBRU Startup Camp” โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นคือ ด้านอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางธุรกิจ กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง นอกจากการให้ทักษะต่างๆ เหล่านี้แก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนเพิ่มจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้อีกช่องทางด้วย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจึงได้ร่วมกับชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 -8 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำไอเดียทางธุรกิจ และผลงานวิจัย นวัตกรรมมาสู่กระบวนการทดสอบทางการตลาด พร้อมกับการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและการนำไปสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการประกอบธุรกิจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่

ในการอบรมมีกิจกรรมประกอบไปด้วย เรียนรู้การใช้ Lean Canvas เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เรามองภาพธุรกิจของเราได้อย่างชัดเจน การทดลอง Validate กับกลุ่มลูกค้า พิสูจน์ว่าสินค้าหรือบริการของเราตอบโจทย์ลูกค้าหรือไม่ การเขียนแผนธุรกิจให้เป็นไปได้และเหมาะสมเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และฝึกการ Pitch ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเราและนักลงทุนสนใจ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันเสาร์, 07 เมษายน 2561 11:02

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account