ข่าวสื่อสารองค์กร

เปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอก จัดกิจกรรมเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก ครั้งที่ 2 “ใส่ผ้าไทย ขึ้นรถไฟ ไปหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี”

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ สระบัวหลวงพระราชินี (หลังวัดหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับกลุ่มเยาวชนรักษ์บัวหลวงพระราชินีหนองจอกและชุมชนหนองจอก จัดกิจกรรมเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก ครั้งที่ 2 “ใส่ผ้าไทย ขึ้นรถไฟไปหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ชุมชนหนองจอกเป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางสังคมสูง มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าที่มีอายุกว่า 100 ปี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า มีวิถีชีวิตบนความพอเพียงและอยู่กันอย่างมีความสุข จากการลงพื้นที่ของนักศึกษา พบว่าย่านชุมชนเก่าหนองจอกเป็นแหล่งกำเนิดบัวหลวงสายพันธุ์ดั้งเดิม มีลักษณะพิเศษคือ ก้านใหญ่ ยาวประมาณ 3 เมตร ใบบัวสีเขียวคราม ลายเส้นใบบัวนับได้ 22 เส้น ดอกบัวมีขนาดใหญ่ กลีบดอกโคนกว้าง ปลายแหลม เมื่อบานเต็มที่จะมีสีชมพูเข้มนาน 3 – 4 วัน จากนั้นจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน ซึ่งบัวชนิดนี้เป็นที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จนได้รับการขนามนามว่าดอกบัวหลวงพระราชินี แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่า ดอกบัวหลวงพระราชินีในสระดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี มีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ดอกบัวหลวงมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงได้ร่วมกันทำการศึกษาพันธุ์บัวหลวงและพัฒนาสระบัวหลวงจนมีสภาพที่ดีขึ้นอย่างในปัจจุบัน

                ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อดอกบัวหลวงพระราชินี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก ครั้งที่ 2 ในแนวคิด “ใส่ผ้าไทย ขึ้นรถไฟ ไปหนองจอก ชมดอกบัวหลวงพระราชินี” เพื่อยกระดับชุมชนบ้านหนองจอกสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกบัวหลวงพระราชินีสู่เชิงพาณิชย์ และยังเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้บัวหลวงพระราชินีหนองจอก เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวด้วย

                กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแรลลี่จักรยานจาก 3 จังหวัด จำนวน 300 คัน เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่สระบัวหลวงพระราชินี การแข่งขันวาดภาพของเยาวชนในหัวข้อ “รักษ์บัวหลวงพระราชินี” การขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์จากสถานีรถไฟเพชรบุรีสู่สถานีรถไฟหนองจอก การแสดงแสง สี เสียง ในชุด “มณีปทุมสรวง สู่บัวหลวงพระราชินี” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิทรรศการความเป็นมาของเมืองหนองจอกจากอดีตถึงปัจจุบัน การสาธิตทำอาหารและขนมจากบัวหลวงกว่า 100 ชนิด ตลอดจนผลิตภัณฑ์การแปรรูปสินค้าจากบัว เช่น สบู่ น้ำหอม โลชั่น เป็นต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันอาทิตย์, 08 เมษายน 2561 15:05

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account