ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

 

30414737 2116545198573266 4146472963564109824 oมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับธนาคารออมสิน ประชุมแนวทางการจัดหลักสูตรโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับนายปริญญา สรรคพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ในการร่วมกันหารือแนวทางการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน “ความรู้สู่อาชีพพร้อมเงินทุน” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดการประชารัฐสวัสดิการ ด้วยการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น ต่อมากระทรวงการคลังจึงเห็นควรให้มีมาตรการฯ แก้ไขความยากจนในระยะที่ 2 ต่อจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องค้นหาถึงที่มาหรือสาเหตุของปัญหาหรือภาวะความยากจนที่เกิดขึ้น เช่น ขาดความรู้ การศึกษาไม่เท่าเทียม ติดการพนัน อบายมุข ขาดการวางแผนชีวิต ค่าครองชีพสูง เป็นต้น สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน นับเป็นมิติที่ 3 ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอาชีพและการศึกษา ธนาคารออมสิน จะมีสถาบันอุดมศึกษากระจายตามภูมิภาคร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกันผลักดันการแก้ไขความยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหน้าที่ในการกำหนดและออกแบบหลักสูตรในการให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น จากนั้นจะดำเนินการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลระหว่างจัดโครงการและติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเอง ได้มีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมโครงการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 09 เมษายน 2561 15:11

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account