ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ร่วมประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อพ.สธ.) นำโดย ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และอาจารย์ทวิรัตน์ ก้อนเครือ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเหมืองแร่ดีบุก เพื่อหารือประเด็นงานวิจัยเพื่อสร้างโจทย์วิจัยร่วมของสถาบันในเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง  

จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มหัวข้อโจทย์วิจัย ประกอบด้วย 1. กลุ่มแหล่งเรียนรู้/ชุมชน
2.กลุ่มจุลินทรีย์ 3.กลุ่มความหลากหลายด้านสัตว์ 4.กลุ่มความหลากหลายด้านพืช เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้หารือในกลุ่มงานที่ถนัดและเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยเสนอแหล่งทุนต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 09 เมษายน 2561 13:05

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account