ข่าวสื่อสารองค์กร

ชนะเลิศระดับชาติการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) ชนะเลิศระดับชาติการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาษาอังกฤษ (English Speaking Tour Guide)

          นางสาวสุทธิดา ระนบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายภากร สระสม นางสาววรรณิษา เกตุหอม นางสาวเกศสุนี บุตรศิริ นางสาวธนพร แก้วเกิด นางสาวรุ่งกานดา อยู่สบาย นายภานุพงษ์ ตั้นไทย นางสาวธันวารัตน์ พุ่มพันธ์วงค์และนายธนากร พิมลพรรณสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันการพากษ์ทัวร์ลีลาของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ “ไทยทรงดำ” อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการแนวทางส่งเสริมศักยภาพและทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ ในหัวข้อ SSRU Tourism Competition 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีอาจารย์อรวรรณ เหมือนภักตร์ อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์ อาจารย์สุปรียา สืบสุนทร Dr. Wong Siao Fui อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

          การแข่งขัน SSRU Tourism Competition 2018 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่มีการเปิดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวส่งนักศึกษาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีมเพื่อแสดงศักยภาพในการพากษ์ทัวร์ลีลาสถานที่ท่องเที่ยวไทย

          #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 09 เมษายน 2561 13:21

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account