ข่าวสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th Batch (Culture) ในหัวข้อ Social Peace Building Exchange

นายเจริญ แสงคำกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการสอบคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าร่วมโครงการJENESYS 2017 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th Batch (Culture) ในหัวข้อ Social Peace Building Exchange ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2561 ณ เมืองนางาซากิและกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันกับเยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 8 ราย 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account