ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ 2 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกดังเอกสารแนบ
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา
8.30 - 9.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำประวัติ
พร้อมแฟ้มสะสมงานมายื่นต่อกรรมการคัดเลือก (สถานที่สัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ)

ดูรายชื่อและสถานที่คัดเลือก คลิก >>>>>>>>

หมายเหตุ : * ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถนำหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมายืนยันเพื่อรายงานตัวขอเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account