ข่าวสื่อสารองค์กร

จิตอาสาเพื่อชุมชน

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ทัดทอง พราหมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับเยาวชนนานาชาติจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ที่เข้าร่วมdารประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย: จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร (Asia Youth: Social Contributors for Caring and Sharing Community) เมื่อวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 11 ราย และนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 10 ราย ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามแผนงานสร้างความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 13:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account