ข่าวสื่อสารองค์กร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) จังหวัดเพชรบุรี

#เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้จัดทำใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account