ข่าวสื่อสารองค์กร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
รอบที่ 2 โควตา
ประจำปีการศึกษา 2561

---------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  บัดนี้ ทปอ.ได้ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2561 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาในเอกสารแนบหมายเลข 3

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ทัน(รายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 2) หรือถูกตัดสิทธิ์มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชา หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-493279

อ่านประกาศเพิ่มเติม

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account