ข่าวสื่อสารองค์กร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม

          ภายในงานได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ในหัวข้อ วางแผนความสำเร็จทางการเงินสำหรับนักศึกษาจบใหม่ การบรรยายพร้อม Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ฝึกงาน การเรียนรู้เรื่องประกันสังคม และกิจกรรมสถานประกอบการพบนักศึกษา ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

นายตุลวิทย์ ใจหมั่นเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้กล่าวถึงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า ตนเองได้ไปฝึกที่บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด สาขาอิมพิเรียล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ทางบริษัทได้ให้ฝึกทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ กุ๊ก แคชเชียร์ และการดูแลลูกค้า โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นเวลา 4 เดือน จากเวลาทั้งหมด 1 ปี หลังจากนั้นบริษัทจะมีการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การทำงานเอกสาร ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในทุกตำแหน่งไปจนถึงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนได้นำเรื่องของการวางแผนไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตสินค้า เช่น เมื่อถึงช่วงเทศกาลหรือวันหยุดจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการที่มีการวางแผน การวางแผนล่วงหน้า การทำงานร่วมกันตามกฎ กติกาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น ตลอดจนมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวกับเพื่อนร่วมงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561 11:35

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account