ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU โครงการสนับสนุนวิชาการ

MOU โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกกับการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลังจากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกรวม 4 แห่ง กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองร่วมกัน เกิดการบูรณาการด้านการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายและเสริมพลังความร่วมมือให้ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มอย่างศักยภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 14:23

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account