ข่าวสื่อสารองค์กร

เรียกตัวสำรอง รอบ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้ขึ้นบัญชีสำรองรายชื่อผู้สอบผ่านไว้นั้น
บัดนี้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รายงานผลการยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ขึ้นสำรองเข้ายืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2561 ลำดับดังนี้ (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

1. สาขาวิชาพลศึกษา ลำดับที่ 1-8

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1-4

3. สาขาวิชาภาษาไทย ลำดับที่ 1-2

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 1-2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account