ข่าวสื่อสารองค์กร

ศึกษาดูงานกองแผนและงานยานพาหนะ

มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานกองนโยบายและแผน และงานยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน และงานยานพาหนะ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ทำงานให้กับบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account