ข่าวสื่อสารองค์กร

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมร่วมฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมเฝ้าระวังป้องกันปัญหาจากยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตให้แก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

โดยมีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี) ,บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสถานการณ์ยาเสพติดยุคปัจจุบันและทักษะการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจากสารเสพติด การบำบัด และการติดตามเฝ้าระวัง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 18 พฤษภาคม 2561 09:44

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account