ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมผู้นำนักศึกษา ปี2561

DSC 07670

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “ สร้างผู้นำ สร้างคนดี สร้างจิตอาสา ตามพระราโชบาย ” 

DSC 00940

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “ สร้างผู้นำ สร้างคนดี สร้างจิตอาสา ตามพระราโชบาย ” และให้โอวาสกับผู้นำนักศึกษา ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ทั้งของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย

DSC 00941

และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้นำนักศึกษา ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้ง 10 องค์กร และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้

DSC 00942

ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาทิตต์   ดุริยอังกูร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวัฒนธรรมองค์กรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานให้กับผู้นำนักศึกษาชุดใหม่ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 10 องค์การ ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษทั้ง 8 คณะ องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Last modified onวันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 22:24

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account