ข่าวสื่อสารองค์กร

พัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญทิพย์ รักด้วง อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรณธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account