ข่าวสื่อสารองค์กร

ตลาดสีเขียว ตลาดชุมชนเพื่อชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ เปิดตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง ตลาดชุมชนเพื่อชุมชน พร้อมหาพื้นที่ใหม่เตรียมพัฒนาความเป็นอยู่ชาวอำเภอท่ายาง

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัดงานตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยของชุมชน โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วยนายถนอง แสงศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมงาน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ คลองชลประทานสาย 2 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (แห่งใหม่) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า จากนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ทุกคณะรับผิดชอบพื้นที่ให้การบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการได้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอท่ายาง และได้หนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านในดง ตั้งแต่การส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ การส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้สุขภาพดี มีรายได้ มีการขับเคลื่อนให้ความรู้และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่การพัฒนาต่อยอดให้เป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เกษตรกรตำบลบ้านในดงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชอินทรีย์เพื่อดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านในดงในการทำตลาดสีเขียวของดีบ้านในดงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ (Mobile Market) โดยสามารถเคลื่อนย้ายการจัดจำหน่ายไปในพื้นที่ต่างๆ ยกระดับความสุขบนพื้นฐานชีวิตพอดีบนวิถีพอเพียง สุขภาพดีและสร้างรายได้จากการทำเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนในอนาคตคนในชุมชนต้องการต่อยอดเป็นตลาดถาวร มีการแบ่งโซนเป็นตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาดเกษตรอินทรีย์และตลาดทั่วไปที่สมาชิกในชุมชนสามารถนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายได้

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของคณะว่า ปัจจุบันคณะได้พัฒนาต้นแบบของชุมชนได้จนประสบความสำเร็จ คือพื้นที่บ้านในดง และจะผลักดันให้เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ต่อๆ ไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจหาพื้นที่ใหม่ โดยมีแนวทางในการเลือกพื้นที่ ประกอบด้วย ความพร้อมของชุมชน ความร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่น และโอกาสหรือความสำเร็จในการพัฒนา จากนั้นจะนำต้นแบบของชุมชนที่พัฒนาแล้วมาถ่ายทอดให้กับชุมชนใหม่เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ชุมชนใหม่เข้าไปศึกษาเรียนรู้จากชุมชนเก่าที่ประสบผลสำเร็จ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 15:40

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account