ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU การสร้างแบรนด์และช่องทางการจำหน่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนาม​ MOU กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องของการสร้างแบรนด์และช่องทางการจำหน่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืิอ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุลองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่8 มิถุนายน2561 เวลา13.30 น. ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ ขณะที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นองค์กรหลักในการรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นองค์กรเครือข่ายหลักที่เข้มแข็ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังได้ร่วมทำWork Shop เพื่อกำหนดwinning Project ประกอบด้วย การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้า "ตลาดนำการผลิต" การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ และการสร้างแบรด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อแบรนด์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account