ข่าวสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ปี2561

 

20180608 151640

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ปี2561

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำ นายยุรนันท์  เถื่อนพงษ์  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอมฤทธิ์  แสนกองแก้ว นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ซึ่ง ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  เป็นประธานมอบ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

20180608 150848

           รางวัลความประพฤติดี  เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี อันจักเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

20180608 151831  20180608 151831

          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถาบันแรกที่ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2504 ในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกพุทธสมาคมฯ ติดต่อกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 57

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Last modified onวันเสาร์, 09 มิถุนายน 2561 16:21

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account