ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา อาจารย์เยาวภา อินทเส อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 6 ท่าน เพื่อแรกแปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ หลักสูตร การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1833

http://mit.pbru.ac.th

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account