ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

 

DSC 0718

อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

              เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับ วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม

DSC 0686

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรชุดใหม่  เพื่อเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการชุดเดิมและเพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการฝึกซ้อม และขั้นตอนในพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

            โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีหน้าที่ เป็นผู้ฝึกซ้อมจังหวะการเดิน การถวายความเคารพ การเอางาน   การรับปกปริญญาบัตรและการถอยหลังลงเวที   ให้แก่บัณฑิตและอาจารย์ต้นแบบ อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเต็มรูปแบบให้แก่บัณฑิตในวันซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ     บัวเขียว     ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วัชระ         เวชประสิทธิ์
3. อาจารย์วัชระ       เย็นเปรม
4. อาจารย์ปองพล     รักการงาน
5. อาจารย์อลงกรณ์     ฉัตรเมืองปัก
6. อาจารย์กิตติพงษ์     นวลใย
7. อาจารย์บุญทิพย์     แป้นทอง
8. นางนับวรรณ       เอมนุกูลกิจ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Last modified onวันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 11:17

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account