ข่าวสื่อสารองค์กร

นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมลงนามความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณบดีและผู้เกี่ยวข้องจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านพยาบาลและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาในเครือข่ายผลิตบัณฑิตได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บริการที่สร้างสรรค์ด้วยการผลิตบัณฑิตและบริการ

          นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง ที่จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยตกลงที่จะแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมความร่วมมือในการทำวิจัย ตำรา สัมมนา ประชุมทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ แลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ พัฒนาคุณภาพและการศึกษาของอาจารย์ ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและการสอนทางไกล

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 11:59

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account