ข่าวสื่อสารองค์กร

ร่วมต้อนรับองคมนตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เมื่อบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่วนงานบริการวิชาการ ได้เข้าไปร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษา” ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนา ออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ออกแบบแผนการสอนในชั้นเรียนของคณาจารย์

และในโอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระยะที่ 1 (เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา) และการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในระยะที่2 และ 3 (เดือนมิถุนายน) โดยอาจารย์กฤษณะ พวงระย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์วริษา ปานเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางปริศนา พันธ์งาม ฝ่ายประสานงานส่วนงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อช่วยวางแผนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account