ข่าวสื่อสารองค์กร

รายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ และห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่

สำหรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้ มีการรายงานตัว การตรวจสอบหลักฐานและการเก็บหลักฐานของนักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 12 สาขาวิชา และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา  

ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 มีการรับฟังนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ การบรรยายเรื่อง ปริญญาทำให้คนมีงานทำให้คนทำงานเป็น กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ แนวปฏิบัติในการอยู่หอพักและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต บรรยายเรื่องสารสนเทศในการตรวจสอบและติดตามผลการเรียน/การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รวมถึงกิจกรรมระหว่างศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา/กยศ./กรอ.

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561 16:25

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account