ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 40 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการผลิตงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 ณ ห้อง 1821 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ http://mit.pbru.ac.th

Last modified onวันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561 16:32

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account