ข่าวสื่อสารองค์กร

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน สาขาสังคมศึกษาและ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเทียนจิน –ปักกิ่ง ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานฮั่นปั้น กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -  4 มิถุนายน 2561

ศูนย์สอบภาษาจีน ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดอากาสให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าของภาษาอย่างโดยตรง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะภาษาจีนกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้แลกปลี่ยนความรู้ความคิดและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย

          โดยคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมจีน เรียนวิชาวัฒนธรรมจีน การตัดกระดาษแบบจีน การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพจีน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนมัธยมเทียน จิน เยี่ยมชมภายในเมืองเทียนจิน เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน เรียนบทเรียนภาษาจีน และการสอบจบการอบรมเข้าค่ายระยะสั้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account