ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดยการดูแลของอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ) ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างสูงด้านการเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการผลิตผลงานวิชาการเพื้อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง 1833 คณะวิทยาการจัดการ

http://mit.pbru.ac.th

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account