ข่าวสื่อสารองค์กร

มรภ.บุรีรัมย์ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานโครงการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาบัณฑิต ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เห็นรูปแบบบริหารจัดการที่ดีและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่มมือ (MOU) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมร่วมสองฝ่ายหรือการร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสอง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 04 กรกฎาคม 2561 12:07

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account