ข่าวสื่อสารองค์กร

สัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

 

DSC 2123

สัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561

              เมื่อเวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดีวารี รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

             โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกคณะวิชา ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา 8 คณะ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ 

ซึ่งในการประชุม รายละเอียดต่างๆดังนี้

- การสรุปรายงานแผนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- การจัดทำ(ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
- สรุปผลการประเมินการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- แผนปรับปรุงการพัฒนาการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
- รายงานสรุปผลการเรียนและการทำกิจกรรม นักศึกษาทุนเรียนประพฤติดี

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Last modified onวันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561 15:40

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account