ข่าวสื่อสารองค์กร

อธิการบดีพบสื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานด้านสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพูดคุยและกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยดีเสมอมา

และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ชี้แจงถึงการจัดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ซึ่งจะเป็นการร่วมมือร่วมใจของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย          ราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับข้าราชการจากส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้ง วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาพื้นที่โดยพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ก่อสร้างอาคารและวางผังแม่บทรอบพื้นที่ไว้แล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกราษฎรบุกรุก อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ซึ่งได้แก้ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ของราษฎรโดยร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตอาสาในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักป่า หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ

สำหรับพันธุ์ไม้ที่จะปลูกบนพื้นที่ 1,300 ไร่ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ขี้เหล็ก มะขาม หว้า พะยูง ขนุน มะขามป้อม สะเดา ประดู่ สำมะโรง สัก มะค่า ไม้แดง และต้นตะเคียน รวม 2,866 ต้น และตลอดทั้งปีมีเป้าหมายการปลูกอยู่ที่ 6,628 ต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 14:34

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account