ข่าวสื่อสารองค์กร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาสนักศึกษาใหม่ ที่องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่จำนวน 1,900 คน เข้าร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงต้องได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้รู้จักอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา จึงจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในหลักของ ความดี เกิดความผูกพัน รักและหวงแหนมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน ตลอดจนให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

สำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม เป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย การบริการและอาคารสถานที่ การใช้ Social network การสืบค้นข้อมูล วันที่ 24 กรกฎาคม การเดินฐานกิจกรรม 10 ฐาน และวันที่ 25 กรกฎาคม ในช่วงเช้านักศึกษาใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีรับมอบเข็มพระราชลัญจกร “คนของพระราชา”

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2561 15:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account