ข่าวสื่อสารองค์กร

เปิดรับสมัคร ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่งต่อแม่

Gratitude 61

เปิดรับสมัคร ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู่งต่อแม่ ปีการศึกษา 2561

       

                 ตามที่กองพัฒนานักศึกษา   สำนักงานอธิการบดี   ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่ 9  ในวันที่  10   สิงหาคม 2561 และได้กำหนดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ซึ่งกองพัฒนานักศึกษากำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ  ดังนี้

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ภาคปกติ
  2. ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่อย่างสม่ำเสมอ  แม้จะเสียชีวิตไปแล้ว
  3. ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่
  4. ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของแม่
  5. ดำรงอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล
  6. บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

หลักฐานประกอบการพิจารณาลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
-          ประวัติส่วนตัว  ประกาศนียบัตร  โล่รางวัล  ภาพถ่าย
-          เอกสารอื่น ๆ (ถ้าต้องการให้คณะกรรมการนำไปประกอบการพิจารณา)
ทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาที่สนใจ  รับใบสมัครได้ที่  งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  6  สิงหาคม  2561   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  ในวันที่  7  สิงหาคม  2561  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา และเว็บไซต์ www.pbru.ac.th

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 14:53

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account